Uchwały Rady Gminy V kadencji - lata 2006-2010

Sesja XIII - 13.07.2007 r.

Uchwała Nr XIII/95/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczny, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym...

Uchwała Nr XIII/96/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XIII/97/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Baranów

Uchwała Nr XIII/98/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Uchwała Nr XIII/99/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr XIII/100/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

Uchwała Nr XIII/101/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XIII/102/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2012

Uchwała Nr XIII/103/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIII/104/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Uchwała Nr XIII/105/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową oraz jaka część tych wydatków podlega zwrotowi

Uchwała Nr XIII/106/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr XIII/107/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie apelu do Rady Powiatu Puławskiego

Uchwała Nr XIII/108/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/2007 Rady Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:15:31
Opublikował: Urząd Gminy Baranów
Data publikacji: 2017-08-10 09:43:37
Odsłon: 2943
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.