Uchwały Rady Gminy V kadencji - lata 2006-2010

Sesja XI - 01.06.2007 r.

Uchwała Nr XI/86/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XI/87/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranów na lata 2007-2011

Uchwała Nr XI/88/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013"

Uchwała Nr XI/89/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Baranów

Uchwała Nr XI/90/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Baranów na rok 2007

Uchwała Nr XI/91/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XI/92/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/42/2007 Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XI/93/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu budowy kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Baranowie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:15:31
Opublikował: Urząd Gminy Baranów
Data publikacji: 2017-08-10 09:45:55
Odsłon: 2847
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.