Uchwały Rady Gminy V kadencji - lata 2006-2010

Sesja XXXIII - 27.03.2009 r.

Porządek Obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXXIII/281/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zurbanizowanych gminy Baranów II etap z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwała Nr XXXIII/282/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów - II etap

Uchwała Nr XXXIII/283/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Baranów nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXXIII/284/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Uchwała Nr XXXIII/285/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Uchwała Nr XXXIII/286/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zgody na zbycie gminnej nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXXIII/287/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie podjęcia współdziałania z gminami noszącymi nazwę Baranów

Uchwała Nr XXXIII/288/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/274/2009 Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXXIII/289/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu

Uchwała Nr XXXIII/290/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXIII/291/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w formie posiłku

Uchwała Nr XXXIII/292/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXXIII/293/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego i pomocy rzeczowej

Uchwała Nr XXXIII/294/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Baranów"

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:16:09
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2009-03-20 14:35:00
Odsłon: 4029
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.