Uchwały Rady Gminy VI kadencji - lata 2010-2014

Sesja XXII - 14.12.2012 r.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXII/193/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XXII/194/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/195/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2013 roku

Uchwała Nr XXII/196/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XXII/197/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XXII/198/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Uchwała Nr XXII/199/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2013 rok

Uchwała Nr XXII/200/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie "Programu Współpracy Gminy Baranów na lata 2013-2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:39:09
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-12-10 11:21:01
Odsłon: 4110
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.