Uchwały Rady Gminy VI kadencji - lata 2010-2014

Sesja XXVII - 18.07.2013 r.

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXVII/243/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/244/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego i dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw...

Uchwała Nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lipca 2013 r. zmeniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Baranów

Uchwała Nr XXVII/246/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie

Uchwała Nr XXVII/247/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/248/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Baranów oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XXVII/249/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej i odstąpienia od obowiązku przetargowego

Uchwała Nr XXVII/250/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 roku na terenie Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:39:40
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-07-15 18:27:45
Odsłon: 3741
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.