Uchwały Rady Gminy VI kadencji - lata 2010-2014

Sesja XXXVI - 14.03.2014 r.

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXXVI/289/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXVI/290/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVI/291/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu

Uchwała Nr XXXVI/292/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu

Uchwała Nr XXXVI/293/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baranów w sprawie podziału Gminy Baranów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXVI/294/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baranów w sprawie podziału Gminy Baranów na okręgi wyborcze

Uchwała Nr XXXVI/295/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVI/296/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej i odstąpienie od obowiązku przetargowego

Uchwała Nr XXXVI/297/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr XXXVI/298/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr XXXVI/299/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji za 2013 rok "Program współpracy Gminy Baranów na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Uchwała Nr XXXVI/300/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia "Obszaru Funkcjonalnego Abramów - Baranów - Garbów - Jeziorzany - Kamionka - Kurów - Markuszów - Michów - Ułęż"

Uchwała Nr XXXVI/301/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXXVI/302/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Uchwała Nr XXXVI/303/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-18 12:04:06
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-03-10 13:49:09
Odsłon: 3863
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.