Uchwały Rady Gminy VI kadencji - lata 2010-2014

Sesja XI - 18.11.2011 r.

Porządek Obrad XI Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XI/87/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2012 roku

Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Baranów w 2012 roku

Uchwała Nr XI/89/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej wartości sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Baranów w 2012 roku

Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2012 roku

Uchwała Nr XI/91/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr XI/92/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych

Uchwała Nr XI/93/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie

Uchwała Nr XI/94/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XI/96/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Baranów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi

Uchwała Nr XI/97/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie "Programu Współpracy Gminy Baranów na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Uchwała Nr XI/98/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XI/99/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:38:51
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-11-14 13:44:15
Odsłon: 5561
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.