Uchwały Rady Gminy VII kadencji - lata 2014-2018

Sesja IV - 27.02.2015 r.

Porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Baranów

Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku na terenie Gminy Baranów

Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów

Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Baranów na lata 2015-2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie"

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:46:08
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-02-20 10:41:49
Odsłon: 4323
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.