Uchwały Rady Gminy VII kadencji - lata 2014-2018

Sesja X - 19.11.2015 r.

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2016 roku

Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Baranów w 2016 roku

Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Baranów w 2016 roku

Uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2016 roku

Uchwała Nr X/82/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Baranów

Uchwała Nr X/84/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Baranowie wchodzącym w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie

Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Baranów opłaty targowej

Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr X/87/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów

Uchwała Nr X/88/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Uchwała Nr X/89/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2016 rok

Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Baranów na lata 2016 – 2018

Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała Nr X/92/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:46:09
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-11-10 14:48:12
Odsłon: 3909
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.