Uchwały Rady Gminy VII kadencji - lata 2014-2018

Sesja XVI - 09.06.2016 r.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Baranów wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Baranów z wykonania budżetu za 2015 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Baranów za 2015 rok

Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XVI/126/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy Baranów na 2017 rok na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

Uchwała Nr XVI/127/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVI/128/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporowadzanie ścieków

Uchwała Nr XVI/129/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baranów

Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego

Uchwała Nr XVI/131/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr XVI/132/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XVI/133/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:46:31
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-06-03 11:16:32
Odsłon: 3988
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.