Uchwały Rady Gminy VII kadencji - lata 2014-2018

Sesja XXI - 25.11.2016 r.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2017 roku

Uchwała Nr XXI/168/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Baranów w 2017 roku

Uchwała Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Baranów w 2017 roku

Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2017 roku

Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku składania Wójtowi Gminy Baranów deklaracji na opłatę reklamową oraz ustalenia wzoru formularza deklaracji na opłatę reklamową

Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2017 rok

Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Baranów"

Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem samodzielnego lokalu użytkowego

Uchwała Nr XXI/177/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Lubelskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:46:31
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-11-18 10:04:23
Odsłon: 3621
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.