Uchwały Rady Gminy VII kadencji - lata 2014-2018

Sesja XXIII - 17.02.2017 r.

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXIII/183/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/184/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXIII/185/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu

Uchwała Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych

Uchwała Nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXIII/188/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Baranów

Uchwała Nr XXIII/189/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Uchwała Nr XXIII/190/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia przypadków wyłączenia obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Uchwała Nr XXIII/191/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXIII/192/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXIII/193/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXIII/194/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Baranów

Uchwała Nr XXIII/195/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Baranowie oraz do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie oraz w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:46:51
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2017-02-13 11:54:37
Odsłon: 3816
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.