Uchwały Rady Gminy VII kadencji - lata 2014-2018

Sesja XXVII - 29.08.2017 r.

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXVII/237/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/238/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXVII/239/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu

Uchwała Nr XXVII/240/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn: "E-innowacje JST" nr WND-POWR.02.18.00-00-013/17 przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18

Uchwała Nr XXVII/241/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Baranowie

Uchwała Nr XXVII/242/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów

Uchwała Nr XXVII/243/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/244/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXVII/245/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

Uchwała Nr XXVII/246/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Baranów na lata 2017 - 2020

Uchwała Nr XXVII/247/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Baranów na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXVII/248/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:46:51
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2017-08-24 18:31:45
Odsłon: 3526
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.