Uchwały Rady Gminy VII kadencji - lata 2014-2018

Sesja XXX - 17.11.2017 r.

Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXX/263/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów na rok 2018

Uchwała Nr XXX/264/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.

Uchwała Nr XXX/265/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2018 roku

Uchwała Nr XXX/266/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Baranów lub jej jednostkom organizacyjnym

Uchwała Nr XXX/267/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/268/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/269/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest gmina Baranów

Uchwała Nr XXX/270/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów

Uchwała Nr XXX/271/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXX/272/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Baranów

Uchwała Nr XXX/273/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:46:51
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2017-11-13 09:53:06
Odsłon: 3389
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.