Uchwały Rady Gminy VII kadencji - lata 2014-2018

Sesja XXXIII - 16.03.2018 r.

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXXIII/286/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu

Uchwała Nr XXXIII/287/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIII/288/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Baranów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXXIII/289/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Baranów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXIII/290/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Uchwała Nr XXXIII/291/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Uchwała Nr XXXIII/292/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Baranowie wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie, uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat

Uchwała Nr XXXIII/293/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Uchwała Nr XXXIII/294/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, podatków, opłat lokalnych i nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Baranów

Uchwała Nr XXXIII/295/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Baranów do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych

Uchwała Nr XXXIII/296/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji za 2017 rok Programu współpracy Gminy Baranów na lata 2017-2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr XXXIII/297/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXXIII/298/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXXIII/299/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr XXXIII/300/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-21 09:19:42
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2018-03-12 09:44:49
Odsłon: 3082
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.