Uchwały Rady Gminy VII kadencji - lata 2014-2018

Sesja XXXIX - 16.10.2018 r.

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXXIX/334/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIX/335/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXIX/336/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Śniadówka nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów

Uchwała Nr XXXIX/337/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Śniadówka

Uchwała Nr XXXIX/338/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego

Uchwała Nr XXXIX/339/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr XXXIX/340/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Baranowie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-25 11:12:07
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2018-10-10 10:44:14
Odsłon: 2520
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.