Uchwały Rady Gminy VIII kadencji - lata 2018-2023

Sesja III - 20.12.2018 r.

Porządek obrad III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2019 rok

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji lokalnego transportu zbiorowego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 14:10:50
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2018-12-14 09:09:51
Odsłon: 2778
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.