Uchwały Rady Gminy VIII kadencji - lata 2018-2023

Sesja VI - 29.03.2019 r.

Porządek obrad, lista obecności, wyniki głosowań imiennych (przekierowanie do Systemu Obsługi Głosowań Imiennych)

Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranów środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2021

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2019 rok

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-01 12:07:24
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2019-03-22 14:29:47
Odsłon: 872
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.