Uchwały Rady Gminy VIII kadencji - lata 2018-2023

Sesja XXXIII - 25.02.2022r.

Porządek obrad, lista obecności, wyniki głosowań imiennych (przekierowanie do Systemu Obsługi Głosowań Imiennych)

Uchwała Nr XXXIII/196/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXIII/197/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXIII/198/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów.

Uchwała Nr XXXIII/199/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gródek

Uchwała Nr XXXIII/200/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1192 w Baranowie

Uchwała Nr XXXIII/201/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu o numerach ewidencyjnych 887/4, 887/5 i 887/8 w Baranowie

Uchwała Nr XXXIII/202/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2022 rok

Uchwała Nr XXXIII/203/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

Uchwała Nr XXXIII/204/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP Ochotniczych Straży Pożarnych na obszarze gminy Baranów

Uchwała Nr XXXIII/205/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXXIII/206/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Uchwała Nr XXXIII/207/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-12 14:18:42
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2022-03-09 14:33:55
Odsłon: 268
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.