Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2014 - 2018 (VII kadencja)

Zarządzenia Wójta - Styczeń 2015

Zarządzenie Nr VII/10/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Baranów

Zarządzenie Nr VII/11/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr VII/12/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji w 2015 r. do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/13/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr VII/14/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/15/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr VII/16/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/17/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w Urzędzie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VII/18/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia specjalności i form kształcenia na które, może być przyznane dofinansowanie ze środków zaplanowanych w 2015 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Zarządzenie Nr VII/19/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:18:17
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-01-21 13:44:42
Odsłon: 3492
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.