Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2014 - 2018 (VII kadencja)

Zarządzenia Wójta - Marzec 2016

Zarządzenie Nr VII/138/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu i formy przekazywania informacji przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VII/139/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr V/429/2009 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VII/140/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr VII/141/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr VII/142/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru wykonawcy

Zarządzenie Nr VII/143/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/144/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VII/145/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VII/146/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej kierownikowi SP ZOZ w Baranowie

Zarządzenie Nr VII/147/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy w GBP w Baranowie

Zarządzenie Nr VII/148/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy w GCK w Baranowie

Zarządzenie Nr VII/149/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/149A/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2016 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:18:34
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-03-15 10:04:21
Odsłon: 3341
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.