Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2014 - 2018 (VII kadencja)

Zarządzenia Wójta - Kwiecień 2016

Zarządzenie Nr VII/150/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania w Urzędzie Gminy Baranów zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr VII/151/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Baranów "Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro"

Zarządzenie Nr VII/152/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru wykonawcy

Zarządzenie Nr VII/153/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania nagród rocznych dyrektorom samorządowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr VII/154/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VII/155/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zarządzenie Nr VII/156/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru wykonawcy

Zarządzenie Nr VII/157/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/157A/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2016 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:18:34
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-04-21 09:36:04
Odsłon: 3449
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.