Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2014 - 2018 (VII kadencja)

Zarządzenia Wójta - Czerwiec 2016

Zarządzenie Nr VII/166/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VII/167/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Zarządzenie Nr VII/168/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/169/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania nagród najlepszym absolwentom szkół

Zarządzenie Nr VII/170/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania nagrody nauczycielowi

Zarządzenie Nr VII/171/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VII/172/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr VII/173/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powolania komisji

Zarządzenie Nr VII/174/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr VII/175/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie Nr VII/176/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Zarządzenie Nr VII/177/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Baranów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Zarządzenie Nr VII/178/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/178A/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/179/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie Nr VII/180/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:18:34
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-06-24 08:14:56
Odsłon: 3222
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.