Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2014 - 2018 (VII kadencja)

Zarządzenia Wójta - Sierpień 2016

Zarządzenie Nr VII/186/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/186A/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/187/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego do Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VII/188/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałego środka trwałego do Zepsołu Szkolno-Przedszkolnego

Zarządzenie Nr VII/189/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VII/190/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VII/191/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VII/192/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r.

Zarządzenie Nr VII/193/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VII/194/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VII/194A/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Baranowie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:18:34
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-09-05 15:16:54
Odsłon: 3033
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.