Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2018 - 2023 (VIII kadencja)

Zarządzenia Wójta - Grudzień 2018

Zarządzenie Nr VIII/4/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VIII/4A/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2018 rok

Zarządzenie Nr VIII/5/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VIII/6/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie

Zarządzenie Nr VIII/7/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VIII/8/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji w 2019 r. do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr VIII/9/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr VIII/10/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VIII/10A/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2018 rok

Zarządzenie Nr VIII/11/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr VIII/12/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Baranowie, oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr VIII/13/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2019 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-24 09:25:38
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2018-12-21 14:33:37
Odsłon: 1082
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.