Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2018 - 2023 (VIII kadencja)

Zarządzenia Wójta - Listopad 2019

Zarządzenie Nr VIII/103/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

Zarządzenie Nr VIII/104/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Baranów informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na 2020 rok

Zarządzenie Nr VIII/105/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr VIII/105A/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2019 rok

Zarządzenie Nr VIII/106/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Odbieranie i zagospodarowanie w 2020 r. odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych"

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-26 12:58:15
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2019-12-10 22:04:20
Odsłon: 526
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.