Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2018 - 2023 (VIII kadencja)

Zarządzenia Wójta - Kwiecień 2020

Zarządzenie Nr VIII/137/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Zarządzenie Nr VIII/138/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 kwietnia 2020 r. z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka PomocySpołecznej w Baranowie

Zarządzenie Nr VIII/139/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 kwietnia 2020 r. z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnień Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Baranowie.

Zarządzenie Nr VIII/140/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 kwietnia 2020 r. z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie”.

Zarządzenie Nr VIII/141/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 kwietnia 2020 r. z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania w użyczenie Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Baranowie sprzętukomputerowego

Zarządzenie Nr VIII/142/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 kwietnia 2020 r. z dnia 15 kwietnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr VIII/143/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkołno-Przedszkolnego w Baranowie" realizowanego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr VIII/144/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/144A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/145/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/145A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/146/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 Kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-14 09:41:04
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-04-17 13:22:10
Odsłon: 1854
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.