Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2018 - 2023 (VIII kadencja)

Zarządzenia Wójta - Czerwiec 2020

Zarządzenie Nr VIII/158/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/158A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/159/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym  od pracy w Urzędzie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VIII/160/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2020 r.

Zarządzenie Nr VIII/161/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź”

Zarządzenie Nr VIII/162/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów,w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów,przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr VIII/163/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 czerwca 2020 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisu dokumentów

Zarządzenie Nr VIII/164/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr VIII/165/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2020 roku.

Zarządzenie Nr VIII/166/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Baranów.

Zarządzenie Nr VIII/167/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego

Zarządzenie Nr VIII/168/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr VIII/169/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/169A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-18 11:19:48
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-06-02 10:16:34
Odsłon: 1902
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.