Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2018 - 2023 (VIII kadencja)

Zarządzenia Wójta - Wrzesień 2020

Zarządzenie Nr VIII/180/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie – mikroelektrownia fotowoltaiczna”.

Zarządzenie Nr VIII/182/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 08 września 2020 r. w sprawie przekazania w użyczenie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Baranowie sprzętu komputerowego

Zarządzenie Nr VIII/183/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Baranów na 2021 rok

Zarządzenie Nr VIII/184/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr VIII/186/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 września 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/188/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/188A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/193/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 paździenika 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/193A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 paździenika 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-18 10:30:49
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-09-18 11:26:53
Odsłon: 228
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.