Zarządzenie Wójta Gminy - lata 2006 - 2010 (V kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Maj 2007

Zarządzenie Nr V/45/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli

Zarządzenie Nr V/46/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie

Zarządzenie Nr V/47/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające Zarządzenie V/1/2006 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/48/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie dokonania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr V/49/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/50/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie dokonania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr V/51/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Baranów do składu komisji konkursowej, która wyłoni kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie

Zarządzenie Nr V/52/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr V/53/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie ustalenia i zasad funkcjonowanie planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/54/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/55/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych jednostkach sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr V/56/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie utworzenia w 2007 roku Funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr V/57/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 maja 2007 r.w sprawie zatwierdzenia arkuszu organizacji Gminnego Przedszkola w Baranowie

Zarządzenie Nr V/58/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Baranowie

Zarządzenie Nr V/59/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Zarządzenie Nr V/60/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie powołania zespołu ds.. opracowania informacji dot. Kierunków Rozwoju Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/61/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie

Zarządzenie Nr V/62/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszu organizacji Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Baranowie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:10:47
Opublikował: Urząd Gminy Baranów
Data publikacji: 2017-08-11 08:57:38
Odsłon: 1118
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.