Zarządzenie Wójta Gminy - lata 2006 - 2010 (V kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Sierpień 2010

Zarządzenie Nr V/743/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr V/744/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie podania informacji o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr V/745/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr V/746/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 rok

Zarządzenie Nr V/746/1/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr V/747/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr V/748/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wyniku aukcji na byzie pojazdu samochodowego marki Kapena Thesi

Zarządzenie Nr V/479/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr V/750/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przeniesienia nauczyciela do pracy w innej szkole

Zarządzenie Nr V/751/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej nr 60 o pow. 0,14 ha położonej w Koźle

Zarządzenie Nr V/752/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej nr 517 o pow. 0,21 ha położonej w Śniadówce

Zarządzenie Nr V/753/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 miesięcy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/754/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru i terminu składania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Zarządzenie Nr V/755/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany arkusza organizacji Gminnego Przedszkola w Baranowie na rok szkolny 2010/2011.

Zarządzenie Nr V/756/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela do pracy w innej szkole

Zarządzenie Nr V/757/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie nałożenia na nauczycieli obowiązku pracy w innej szkole

Zarządzenie Nr V/758/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie nałożenia na nauczycieli obowiązku pracy w innej szkole

Zarządzenie Nr V/759/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku pracy w innej szkole

Zarządzenie Nr V/760/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku pracy w innej szkole

Zarządzenie Nr V/761/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku pracy w innej szkole

Zarządzenie Nr V/762/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie

Zarządzenie Nr V/763/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 14:45:46
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-08-24 13:30:38
Odsłon: 2206
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.