Zarządzenie Wójta Gminy - lata 2006 - 2010 (V kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Wrzesień 2010

Zarządzenie Nr V/764/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr V/765/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 września 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publciznego

Zarządzenie Nr V/766/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres dwóch i pół roku

Zarządzenie Nr V/767/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/768/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres pięciu lat

Zarządzenie Nr V/769/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr V/770/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Baranów na 2011 rok, przyjęcie metod kalkulacji

Zarządzenie Nr V/771/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie

Zarządzenie Nr V/772/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Baranowie

Zarządzenie Nr V/773/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Baranowie

Zarządzenie Nr V/774/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr V/775/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/776/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr V/777/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr V/778/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Baranów przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr V/779/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie dofinansowania kształcenia nauczyciela

Zarządzenie Nr V/780/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Zarządzenie Nr V/781/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr V/782/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/751/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie Nr V/783/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wyniku II ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr V/784/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wyniku ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr V/785/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 14:44:59
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-09-10 07:56:28
Odsłon: 4134
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.