Zarządzenie Wójta Gminy - lata 2006 - 2010 (V kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Styczeń 2009

Zarządzenie Nr V/403/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 stycznia 2009 r.w sprawie określenia maksymalnych miesięcznych wynagrodzeń kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/404/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/405/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Zakładowego regulaminu premiowania dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Baranów na stanowiskach pomocniczych i obsługi"

Zarządzenie Nr V/406/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Baranów"

Zarządzenie Nr V/407/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie zobowiązania kierowników gminnych jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr V/408/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Organizacyjnego Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego w Baranowie"

Zarządzenie Nr V/409/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Pracy Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego w Baranowie"

Zarządzenie Nr V/410/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr V/49/2007 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/411/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr V/212/2008 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/412/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Baranów, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr V/413/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie Nr V/414/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wydzielenia i zniszczenia nieaktualnych pieczęci zaewidencjonowanych w Urzędzie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/415/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr V/416/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr V/417/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego

Zarządzenie Nr V/418/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/419/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zobowiązania kierowników gminnych jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr V/420/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr V/421/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. zbadania sprawozdań końcowych z wykonania zadania publicznego

Zarządzenie Nr V/422/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/403/2009 Wójta Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:07:25
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2009-01-06 10:42:50
Odsłon: 2364
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.