Zarządzenie Wójta Gminy - lata 2006 - 2010 (V kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Marzec 2008

Zarządzenie Nr V/213/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie podania informacji

Zarządzenie Nr V/214/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyznania nagrody nauczycielowi

Zarządzenie Nr V/215/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr V/216/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji ds.oszacowania strat

Zarządzenie Nr V/217/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr V/218/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska

Zarządzenie Nr V/219/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Zarządzenie Nr V/220/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy 2007 w SOKSiR w Baranowie

Zarządzenie Nr V/221/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

Zarządzenie Nr V/222/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie dofinansowania kształcenia nauczyciela

Zarządzenie Nr V/223/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie podania informacji o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr V/224/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie podania informacji

Zarządzenie Nr V/225/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr V/226/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr V/227/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze bankowym

Zarządzenie Nr V/228/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji do dokonania spisu dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Baranów oraz jej zniszczenia.

Zarządzenie Nr V/229/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Zarządzenie Nr V/230/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr V/231/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:07:05
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-01-20 11:51:57
Odsłon: 4075
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.