Zarządzenie Wójta Gminy - lata 2006 - 2010 (V kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Kwiecień 2008

Zarządzenie Nr V/232/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w podległych jednostkach sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr V/233/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie podania informacji o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr V/234/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr V/235/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/38/2003 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/236/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie uznania dnia 2 maja 2008 roku za dzień wolny od pracy

Zarządzenie Nr V/237/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ograniczonego na najem lokalu

Zarządzenie Nr V/238/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie podania informacji o naborze na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr V/239/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania nagrody nauczycielowi

Zarządzenie Nr V/240/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie podania informacji o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr V/241/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie dokonania weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz taryf na zrzut ścieków (nieczystości płynnych dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego)

Zarządzenie Nr V/242/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie dokonania weryfikacji "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 2008 - 2009 r.

Zarządzenie Nr V/243/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr V/244/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wyniku I ustnego przetargu ograniczonego dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze usług bankowych na najem lokalu...

Zarządzenie Nr V/245/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr V/246/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o ponoszonych przez mieszkańców opłatach za pobór wody z wodociągu gminnego i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Zarządzenie Nr V/247/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr V/49/2007 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/248/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w Urzędzie Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:07:05
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-01-20 11:53:19
Odsłon: 4017
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.