Zarządzenie Wójta Gminy - lata 2006 - 2010 (V kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Czerwiec 2008

Zarządzenie Nr V/266/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu ograniczonego na najem lokalu.

Zarządzenie Nr V/267/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr V/109/2007 Wójta Gminy Baranów.

Zarządzenie Nr V/268/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia w 2008 roku Funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy Baranów.

Zarządzenie Nr V/269/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ograniczonego na najem lokalu.

Zarządzenie Nr V/270/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 04 czerwca 2008 r. w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego.

Zarządzenie Nr V/271/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 05 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr V/272/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 05 czerwca 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr V/49/2007 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/273/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 05 czerwca 2008 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy

Zarządzenie Nr V/274/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 roku

Zarządzenie Nr V/275/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Zarządzenie Nr V/276/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla najlepszych absolwentów Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie

Zarządzenie Nr V/277/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Baranów przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Zarządzenie Nr V/278/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania nagród nauczycielom Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie z okazji zakończenia roku szkolnego 2007/2008

Zarządzenie Nr V/279/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Zarządzenie Nr V/280/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Baranowie

Zarządzenie Nr V/281/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wyniku II ustnego przetargu ograniczonego dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze usług bankowych na najem lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/282/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr V/109/2007 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/283/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania nagrody nauczycielowi Gminnego Przedszkola w Baranowie z okazji zakończenia roku szkolnego 2007/2008

Zarządzenie Nr V/284/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla najlepszych absolwentów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie

Zarządzenie Nr V/285/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania nagród nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie z okazji zakończenia roku szkolnego 2007/2008

Zarządzenie Nr V/286/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr V/269/2008 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/287/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr V/265/2008 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/288/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania przy zwrocie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

Zarządzenie Nr V/289/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Baranów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr V/290/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr V/291/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr IV/149/2006 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/292/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Baranów do wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń i postanowień

Zarządzenie Nr V/293/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr V/294/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia ustnego wyniku ustnego przetargu ograniczonego na najem lokalu

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:07:05
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-01-20 11:54:16
Odsłon: 4059
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.