Zarządzenie Wójta Gminy - lata 2006 - 2010 (V kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Lipiec 2008

Zarządzenie Nr V/295/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Baranów ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr V/296/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Baranów ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Zarządzenie Nr V/297/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr V/49/2007 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/298/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Zarządzenie Nr V/299/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/300/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia rokowań dotyczących nabycia przez Gminę Baranów części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gródek

Zarządzenie Nr V/301/1/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wyniku ustnego przetargu ograniczonego na najem lokalu

Zarządzenie Nr V/301/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie zobowiązania dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Zarządzenie Nr V/302/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr V/303/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze zamiany

Zarządzenie Nr V/304/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr V/305/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr V/306/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia zamówienia publiczna w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami etap II w miejscowości Składów gm. Baranów

Zarządzenie Nr V/307/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie Nr V/308/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci i uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr V/309/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do spraw oględzin miejsca wycinki drzewa

Zarządzenie Nr V/310/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr V/311/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:07:05
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-01-20 11:55:06
Odsłon: 2233
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.