Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2010 - 2014 (VI kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Październik 2012

Zarządzenie Nr VI/422/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/423/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie uczestnictwa Gminy Baranów w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. "Bystrzyca 2012"

Zarządzenie Nr VI/424/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/425/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/426/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Urzędzie Gminy Baranów"

Zarządzenie Nr VI/427/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Baranów ds.. Przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

Zarządzenie Nr VI/428/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/429/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/430/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/431/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/432/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr VI/433/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych nr 1694/14 i 1695/6 o łącznej pow. 0,1034 ha oraz 1694/15 i 1695/7 o łącznej pow. 0,1032 ha położonych w m. Baranów

Zarządzenie Nr VI/434/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/435/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/437/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr VI/438/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych nr 510 i 511 o łącznej pow. 0,34 ha oraz 512 o pow. 0,27 ha położonych w m. Śniadówka

Zarządzenie Nr VI/440/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 października 2012 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:15:51
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-10-24 13:28:54
Odsłon: 3767
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.