Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2010 - 2014 (VI kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Sierpień 2013

Zarządzenie Nr VI/538/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/539/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/540/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/541/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Zarządzenie Nr VI/542/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 r.

Zarządzenie Nr VI/543/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr VI/544/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/545/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia listy osób oczekujących na lokal socjalny

Zarządzenie Nr VI/546/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej nr 1711/3 położonej w m. Baranów

Zarządzenie Nr VI/547/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. dofinansowania zakupu podręczników

Zarządzenie Nr VI/548/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego

Zarządzenie Nr VI/549/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmianiające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen za wynajem autobusu marki Kapena Thesi

Zarządzenie Nr VI/550/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr VI/551/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia wartości porzuconego sprzętu i materiałów budowlanych

Zarządzenie Nr VI/552/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na rok szkolny 2013/2014

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:16:09
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-08-14 08:28:54
Odsłon: 3572
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.