Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2010 - 2014 (VI kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Sierpień 2014

Zarządzenie Nr VI/699/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr VI/700/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Zarządzenie Nr VI/701/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/702/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dofinansowania zakupu podręczników

Zarządzenie Nr VI/703/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

Zarządzenie Nr VI/704/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r.

Zarządzenie Nr VI/705/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/706/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr VI/707/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr VI/708/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. przygotowania dokumentacji archiwalnej

Zarządzenie Nr VI/709/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-30 11:43:47
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-08-01 08:45:02
Odsłon: 3592
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.