Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2010 - 2014 (VI kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Styczeń 2011

Zarządzenie Nr VI/21/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wyniku II ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr VI/22/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/23/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/24/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wszczęscia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/25/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych nr 1694/13 i 1695/4 o łącznej pow. 0,1108 ha; 1694/14 i 1695/6 o łącznej pow. 0,1034 ha; 1694/15 i 1695/7 o łącznej pow. 0,1032 ha położonych w m. Baranów

Zarządzenie Nr VI/26/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy

Zarządzenie Nr VI/27/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/28/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/29/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/30/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/31/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/32/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/33/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Baranów

Zarządzenie Nr VI/34/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Czołna

Zarządzenie Nr VI/35/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Dębczyna

Zarządzenie Nr VI/36/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Huta

Zarządzenie Nr VI/37/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Karczunek

Zarządzenie Nr VI/38/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Klin

Zarządzenie Nr VI/39/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kozioł

Zarządzenie Nr VI/40/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Łukawica

Zarządzenie Nr VI/41/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Łukawka

Zarządzenie Nr VI/42/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Łysa Góra

Zarządzenie Nr VI/43/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowomichowska

Zarządzenie Nr VI/44/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Pogonów

Zarządzenie Nr VI/45/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Składów

Zarządzenie Nr VI/46/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Śniadówka

Zarządzenie Nr VI/47/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Wola Czołnowska

Zarządzenie Nr VI/48/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Zagóźdź

Zarządzenie Nr VI/49/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Niwa

Zarządzenie Nr VI/50/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Gródek

Zarządzenie Nr VI/51/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/23/2011 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/52/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzeni do stosowania w Urzędzie Gminy Baranów Jenolitego Rzeczowego Wykazu Akt

Zarządzenie Nr VI/54/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i wielkości dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2011 rok

Zarządzenie Nr VI/55/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji w 2011 r. oraz przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/56/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji określającej sposoby realizacji dochodów Gminy Baranów z tytułu podatków oraz tryb kontroli

Zarządzenie Nr VI/57/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr VI/58/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr VI/59/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/60/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/427/2009 Wójta Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:15:36
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-01-14 09:02:42
Odsłon: 4504
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.