Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2010 - 2014 (VI kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Kwiecień 2011

Zarządzenie Nr VI/103/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr VI/104/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Baranów instrukcji archiwalnej

Zarządzenie Nr VI/105/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr VI/106/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej od zaopiniowania złożonych ofert w konkursue na realizacje zadania publicznego w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w 2011 roku na terenie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/107/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zobowiązania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/108/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie odwołania przetargu na dzierżawę lokalu usługowego

Zarządzenie Nr VI/109/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/110/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/111/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/112/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty

Zarządzenie Nr VI/113/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr VI/114/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/115/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr VI/117/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie weryfikacji Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 2012-2013

Zarządzenie Nr VI/118/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wyniku I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr VI/119/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w 2011 r. pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach Funduszu Europejskiego PROW 2007-2013

Zarządzenie Nr VI/120/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/121/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr VI/122/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego

Zarządzenie Nr VI/123/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej nr 224 o pow. 1,43 ha położonej w m. Baranów

Zarządzenie Nr VI/124/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:15:36
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-04-04 14:24:03
Odsłon: 4156
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.