Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2010 - 2014 (VI kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Marzec 2012

Zarządzenie Nr VI/306/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/307/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr VI/299/2012 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/308/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie prowadzenia matryki spraw w Urzędzie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/309/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy 2011 w GCK w Barnaowie

Zarządzenie Nr VI/310/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy 2011 w GBP w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/311/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 05 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/312/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Baranów na rok szkolny 2012/2013

Zarządzenie Nr VI/313/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu Gminy Baranów dla samorządowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr VI/314/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/275/2008 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/315/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/316/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/317/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Baranów

Zarządzenie Nr VI/318/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/319/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącego obowiązki kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/320/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017"

Zarządzenie Nr VI/321/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Wynagradznaia Pracowników Urzędu Gminy Baranów"

Zarządzenie Nr VI/322/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr VI/323/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie usług komunalnych

Zarządzenie Nr VI/324/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/325/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/326/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Zarządzenie Nr VI/327/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/328/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Gminy Baranów i jednostkach organizacyjnych Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/329/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/330/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenie pożyczki krótkoterminowej 2012 roku dla Gminnego Centrum Kultury w Baranowie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:15:51
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-03-05 11:19:57
Odsłon: 4050
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.