Historia zmian : Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra

Data utworzenia:  2022-03-29 14:22:43   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Gmina Baranów
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra

Nr postępowania: SG.271.4.2022

Plik PDFOgłoszenie o zamówieniu - robot budowlane (Nr 2022/BZP 00078188/01)

Plik PDF Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Plik ZIP Załączniki do SWZ

Plik PDFInformacja o kwocie na realizację zamówienia

Plik PDF Informacja z otwarcia ofert

Plik PDF Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.