Poradnik interesanta - Alkohol

Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds. organizacyjno-kadrowych
Pokój nr 19
tel. (81) 883 40 27 wew. 25

Opis procedury

Aby załatwić sprawę należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Baranów o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i telefon,
  • numer stałego zezwolenia i data wydania,
  • nazwa i adres punktu sprzedaży,
  • data wygaśnięcia zezwolenia,
  • powód wygaśnięcia.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek do Wójta Gminy Baranów o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Wniosek do Wójta Gminy Baranów o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28 12:34:19
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-01-21 14:23:18
Odsłon: 3572
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.