Poradnik interesanta - Urząd Stanu Cywilnego i Działalność Gospodarcza

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy

 1. Urząd Stanu Cywilnego w Baranowie
  Pokój nr 3
  tel. (81) 883 40 27 wew. 20
 2. Za pośrednictwem poczty przesłać wniosek na adres: Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów (w tym przypadku konieczne jest notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu)
 3. W domowylnym Urzędzie Gminy w Polsce
 4. Bezpośrednio elektronicznie poprzez stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1):

Wniosek CEIDG-1

Dokumenty do wglądu

 1. Dowód osobisty lub paszport.
 2. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2, 4 i 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokument potwierdzający status pobytu na terytorium RP

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż następnego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Gospodarki).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.)

Uwagi

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
 • CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
 • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych
 • CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictwa

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28 12:22:39
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-08-13 11:41:55
Odsłon: 4403
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.