Uchwały Rady Gminy VIII kadencji - lata 2018-2023

Sesja XX - 26.11.2020r.

Porządek obrad, lista obecności, wyniki głosowań imiennych (przekierowanie do Systemu Obsługi Głosowań Imiennych)

Uchwała Nr XX/118/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XX/119/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu

Uchwała Nr XX/120/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów na rok 2021

Uchwała Nr XX/121/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

Uchwała Nr XX/122/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2021 roku

Uchwała Nr XX/123/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała Nr XX/124/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XX/125/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów

Uchwała Nr XX/126/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XX/127/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty

Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów.

Uchwała Nr XX/129/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baranów na lata 2021-2027.

Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Puławskiego prawa własności do nieruchomości gruntowych położonych w Baranowie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-03 09:01:22
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-12-03 09:01:22
Odsłon: 1574
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.