Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2018 - 2023 (VIII kadencja)

Zarządzenia Wójta - Marzec 2019

Zarządzenie Nr VIII/27/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VIII/28/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy Gminnego Przedszkola w Baranowie

Zarządzenie Nr VIII/29/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr VIII/30/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów Gminy Baranów na potrzeby ewidencji księgowej

Zarządzenie Nr VIII/31/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr VIII/32/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za 2018 rok

Zarządzenie Nr VIII/33/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2019 r.

Zarządzenie Nr VIII/34/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przygotowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej Gminy Baranów na 2019 r.

Zarządzenie Nr VIII/35/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr VIII/36/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie aktualizacji Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Baranowie

Zarządzenie Nr VIII/37/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia wprowadzającego Politykę Ochrony Danych

Zarządzenie Nr VIII/38/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy 2018 w GCK w Baranowie

Zarządzenie Nr VIII/39/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy 2018 w GBP w Baranowie

Zarządzenie Nr VIII/40/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-11 12:06:47
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2019-03-07 13:15:01
Odsłon: 1338
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.