Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2018 - 2023 (VIII kadencja)

Zarządzenia Wójta - Lipiec 2020

Zarządzenie Nr VIII/171/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemóww sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania ProblemówSpołecznych Gminy Baranów na lata 2021 - 2027

Zarządzenie Nr VIII/172/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/172A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/173/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2020 r.”

Zarządzenie Nr VIII/174/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kozioł”.

Zarządzenie Nr VIII/175/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w roku szkolnym 2020/2021”.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-18 09:13:58
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-09-18 08:45:04
Odsłon: 1502
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.