Zarządzenie Wójta Gminy - lata 2006 - 2010 (V kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Marzec 2009

Zarządzenie Nr V/436/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie podania informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr V/437/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr V/438/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 03 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr V/439/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/440/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych jednostkach sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr V/441/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Zarządzenie Nr V/442/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie Nr V/443/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zbycia pojazdu samochodowego marka Kapena Thesi

Zarządzenie Nr V/444/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie Nr V/445/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Baranów do udzielenia pierwszej pomocy

Zarządzenie Nr V/446/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/427/2009 Wójta Gminy Baranów

Zarządzanie Nr V/447/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy 2008 w GCK w Baranowie

Zarządzanie Nr V/448/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy 2008 w GBP w Baranowie

Zarządzenie Nr V/449/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 marca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr V/397/2008 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/450/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr V/451/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr V/452/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:07:26
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2009-02-27 11:09:24
Odsłon: 2537
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.